Voice Dialogue informatie

Voice Dialogue is een dialoog met onze interne stemmen. Het is, samen met de onderliggende theorie de Psychology of Selves, in de USA ontwikkeld door het psychologenechtpaar Hal en Sidra Stone.

Uitgangspunt is dat de mens niet uit één persoonlijkheid, maar uit verschillende subpersoonlijkheden bestaat die afzonderlijk aanspreekbaar zijn. Iedere subpersoonlijkheid (men spreekt ook wel van een 'deelpersoonlijkheid' of Self) heeft een eigen wil, eigen gedachten, gevoelens en dus een eigen stem. In de groei naar volwassenheid ontwikkelen sommige van de in aanleg aanwezige subpersoonlijkheden zich meer dan andere. Er vormt zich een 'team' van Selves waarmee het individu zich identificeert, waarmee hij de wereld tegemoet treedt.

Deze subpersoonlijkheden, allen ontwikkeld om de aanvankelijke kwetsbaarheid uit de jeugdjaren bescherming te bieden, worden de primaire subpersoonlijkheden genoemd. Tijdens zijn ontwikkeling 'beslist' het individu meer of minder bewust dat een aantal subpersoonlijkheden niet ingezet moeten worden. Deze Selves, die vaak tegenpolen van de primaire subpersoonlijkheden zijn, worden verstoten of onteigende subpersoonlijkheden genoemd.

De theorie geeft een betrekkelijk eenvoudig inzicht in achtergronden van gedrag.
Het antwoord op de vraag waarom men reageert zoals men dat doet is niet zelden te vinden in de ontdekking wie (welke persoonlijkheid) vooral sturing geeft aan dat gedrag.
Is het de perfectionist, de behager, de ambitieuze doener?

Vergoeding van alternatieve geneeswijzen door uw zorgverzekering
Wist u dat veel zorgverzekeraars een vergoeding bieden voor alternatieve geneeswijzen? Op de website van Independer ziet u welke zorgverzekeraars alternatieve geneeswijzen vergoeden en welke zorgverzekeraars alternatieve geneesmiddelen vergoeden

Voice Dialogue Drenthe

naar boven
Overige woonplaatsen

Voice Dialogue Friesland

naar boven
Overige woonplaatsen

Voice Dialogue Gelderland

naar boven
Overige woonplaatsen

Voice Dialogue Groningen

naar boven
Overige woonplaatsen

Voice Dialogue Limburg

naar boven
Overige woonplaatsen

Voice Dialogue Noord-Brabant

naar boven
Overige woonplaatsen

Voice Dialogue Noord-Holland

naar boven
Overige woonplaatsen

Voice Dialogue Overijssel

naar boven
Overige woonplaatsen

Voice Dialogue Zuid-Holland

naar boven
Overige woonplaatsen