Natuurgeneeskunde informatie

Natuurgeneeskunde is de oudste vorm van geneeskunde, die van een heel ander mensbeeld, dus ook ziektebeeld uitgaat dan de 'reguliere, officiele' geneeskunde. De arts voor integrale geneeskunde benadert ziekte en gezondheid vanuit een holistische visie. Hierbij wordt gezocht naar de oorza(a)k(en) van uw klachten, waarbij zowel lichamelijke, geestelijke als ook emotionele factoren betrokken worden.

Bij de integrale behandeling worden de dieperliggende oorzaken aangepakt.
Herstel van het biologisch reactievermogen is zeer belangrijk. Des
te beter onze biologie kan reageren op prikkels van binnenuit dan wel van buitenaf, des te stabieler, gezonder we zullen zijn.
Wij richten ons hierbij op het opwekken, ondersteunen en reguleren van het zelfgenezende vermogen van de mens, waarbij het natuurlijke ziekteproces zoveel mogelijk gerespecteerd wordt. Gestreefd wordt naar een toestand van innerlijk evenwicht, waarbij alle functies van
de mens harmonisch en doelmatig geordend zijn en wel op een zodanige wijze, dat het leven zo min mogelijk energie kost.

Bron: centrumintegralegeneeskunde.nl

Vergoeding van alternatieve geneeswijzen door uw zorgverzekering
Wist u dat veel zorgverzekeraars een vergoeding bieden voor alternatieve geneeswijzen? Op de website van Independer ziet u welke zorgverzekeraars alternatieve geneeswijzen vergoeden en welke zorgverzekeraars alternatieve geneesmiddelen vergoeden

Natuurgeneeskunde Drenthe

naar boven
Overige woonplaatsen

Natuurgeneeskunde Friesland

naar boven
Overige woonplaatsen

Natuurgeneeskunde Gelderland

naar boven
Overige woonplaatsen

Natuurgeneeskunde Groningen

naar boven
Overige woonplaatsen

Natuurgeneeskunde Limburg

naar boven
Overige woonplaatsen

Natuurgeneeskunde Noord-Brabant

naar boven
Overige woonplaatsen

Natuurgeneeskunde Noord-Holland

naar boven
Overige woonplaatsen

Natuurgeneeskunde Overijssel

naar boven
Overige woonplaatsen

Natuurgeneeskunde Zuid-Holland

naar boven
Overige woonplaatsen