Emotioneel Lichaamswerk informatie

Emotioneel Lichaamswerk is een lichaamsgerichte therapeutische methode c.q. levenswijze, waarin door middel van lichaamsoefeningen en introspectie getracht wordt de geestelijke en lichamelijke gezondheid te verbeteren. Emotioneel Lichaamswerk vindt zijn oorsprong in het werk van Alexander Lowen en Wilhelm Reich. Emotioneel Lichaamswerk kent veel gemeenschappelijke kenmerken met bio-energetica.

De aanduiding Emotioneel Lichaamswerk is beschermd. Er worden veel cursussen en trainingen aangeboden vanuit Emotioneel Lichaamswerk. Belangrijke bestanddelen van het lichaamswerk zijn ademhalingsoefeningen, inspannings- ontladings- en ontspanningsoefeningen en stemwerk. Men leert doelen in het leven te formuleren en na te gaan welke hindernissen men te boven wil komen. Of dit ook lukt, is uiteraard afhankelijk van de persoonlijke situatie van de deelnemers en de intentie waarmee men aan een cursus begint.


Vergoeding van alternatieve geneeswijzen door uw zorgverzekering
Wist u dat veel zorgverzekeraars een vergoeding bieden voor alternatieve geneeswijzen? Op de website van Independer ziet u welke zorgverzekeraars alternatieve geneeswijzen vergoeden en welke zorgverzekeraars alternatieve geneesmiddelen vergoeden

Emotioneel Lichaamswerk Drenthe

naar boven
Overige woonplaatsen

Emotioneel Lichaamswerk Friesland

naar boven
Overige woonplaatsen

Emotioneel Lichaamswerk Gelderland

naar boven
Overige woonplaatsen

Emotioneel Lichaamswerk Groningen

naar boven
Overige woonplaatsen

Emotioneel Lichaamswerk Limburg

naar boven
Overige woonplaatsen

Emotioneel Lichaamswerk Noord-Brabant

naar boven
Overige woonplaatsen

Emotioneel Lichaamswerk Noord-Holland

naar boven
Overige woonplaatsen

Emotioneel Lichaamswerk Overijssel

naar boven
Overige woonplaatsen

Emotioneel Lichaamswerk Zuid-Holland

naar boven
Overige woonplaatsen