EMDR informatie

  • emdr,  - 1
  • emdr,  - 2
  • emdr,  - 3

Wat is EMDR?
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen zoals na een verkeersongeval of geweldsmisdrijf, pesterijen in de jeugd.

EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode.

Waarvoor is EMDR bedoeld?
EMDR kan mensen helpen gebeurtnissen uit het verleden en psychische klachten die daaruit voortvloeien te verwerken. Klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.

Met EMDR kan - naast post traumatische stress stoornis - een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten behandeld worden.

Klachten die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid kunnen aangepakt worden.

Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft.

Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen.

De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Vergoeding van alternatieve geneeswijzen door uw zorgverzekering
Wist u dat veel zorgverzekeraars een vergoeding bieden voor alternatieve geneeswijzen? Op de website van Independer ziet u welke zorgverzekeraars alternatieve geneeswijzen vergoeden en welke zorgverzekeraars alternatieve geneesmiddelen vergoeden

EMDR Drenthe

naar boven
Overige woonplaatsen

EMDR Friesland

naar boven
Overige woonplaatsen

EMDR Gelderland

naar boven
Overige woonplaatsen

EMDR Groningen

naar boven
Overige woonplaatsen

EMDR Limburg

naar boven
Overige woonplaatsen

EMDR Noord-Brabant

naar boven
Overige woonplaatsen

EMDR Noord-Holland

naar boven
Overige woonplaatsen

EMDR Overijssel

naar boven
Overige woonplaatsen

EMDR Zuid-Holland

naar boven
Overige woonplaatsen