Algemeen
Healthy Advertising (Kamer van Koophandel 54202787), hierna te noemen Healthy Advertising, verleent u hierbij toegang tot www.alternatieve-geneeswijzen-gids.nl (de Website) en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. Healthy Advertising behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig (medisch) advies. Indien u zonder verificatie of nader (medisch) advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen, zoals maar niet beperkt tot teksten en beeldmateriaal worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Healthy Advertising.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Healthy Advertising en haar gebruikers. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Healthy Advertising, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.