Auti-coaching informatie

Een auti-coach bezit een diploma in onderwijs, gezondheidszorg of psychologische/pedagogische wetenschappen en heeft zich verder gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen.

De opdracht van de auti-coach omvat drie domeinen:

Individuele begeleiding:

De coach biedt ondersteuning op praktisch en emotioneel gebied. Zo wordt er gewerkt rond omgaan met en indelen van tijd. Ook wordt de weg gezocht op de sociale kaart.

De manier van denken en waarnemen eigen aan autisme wordt verduidelijkt. Nieuwe cognitieve denkwijzen worden ontwikkeld. Vanuit de nieuwe inzichten ontstaan copingstrategieën zodat op een doeltreffende manier kan omgegaan worden met moeilijkheden, angst en stress.

Indien gewenst worden jongeren begeleid bij het studeren.

Sensibiliseren van de omgeving:

Via sessies of infoavonden worden de denkstijl en manier van waarneming eigen aan ASS verduidelijkt voor de omgeving. Wanneer de persoon met autisme zich gedragen voelt door de mensen in zijn onmiddellijke nabijheid ontstaat het juiste klimaat voor effectieve hulpverlening. Deze respectvolle benadering creëert een veilige voedingsbodem waardoor eigen talenten groeikansen krijgen.

Vrijetijdsinvulling: individueel of in groep

Muziek, creatief schrijven, knutselen,… worden therapeutisch ingezet om het gevoel van eigenwaarde te verhogen.

Bron: Tripsyco.be

Vergoeding van alternatieve geneeswijzen door uw zorgverzekering
Wist u dat veel zorgverzekeraars een vergoeding bieden voor alternatieve geneeswijzen? Op de website van Independer ziet u welke zorgverzekeraars alternatieve geneeswijzen vergoeden en welke zorgverzekeraars alternatieve geneesmiddelen vergoeden

Auti-coaching Drenthe

naar boven
Overige woonplaatsen

Auti-coaching Friesland

naar boven
Overige woonplaatsen

Auti-coaching Gelderland

naar boven
Overige woonplaatsen

Auti-coaching Groningen

naar boven
Overige woonplaatsen

Auti-coaching Limburg

naar boven
Overige woonplaatsen

Auti-coaching Noord-Brabant

naar boven
Overige woonplaatsen

Auti-coaching Noord-Holland

naar boven
Overige woonplaatsen

Auti-coaching Overijssel

naar boven
Overige woonplaatsen

Auti-coaching Zuid-Holland

naar boven
Overige woonplaatsen