Banner Independer

Alternatieve geneeswijzen en therapeuten per geneeswijze

abcdefghijklmnopqrstvy

Veelgestelde Vragen

 • Inleiding alternatieve geneeswijzen

  Het zoeken naar manier om jezelf of anderen te genezen van ziektes en kwalen is al zo oud als de mensheid.

  In vroegere tijden had elke stam zijn eigen medicijnman of gebedsgenezer die, met behulp van kennis opgedaan in de natuur en verkregen via overlevering, zijn stamleden hielp als ze ziek of gewond waren.

  In onze huidige maatschappij hebben we het genezen van mensen gereguleerd en wetenschappelijk onderbouwd. De reguliere geneeskunde gaat uit van zaken die bewezen zijn en er is weinig plaats voor behandelmethoden die niet wetenschappelijk onderzocht zijn.

  Toch is de belangstelling voor alternatieve geneeswijzen onverminderd groot. Naast de reguliere behandelmethodes bieden alternatieve therapieën voor veel mensen hulp bij hun klachten. De reden dat er zo’n miljoen mensen per jaar gebruik maken van een of meerdere alternatieve therapieën is drieledig:

  1. De belangstelling voor gezond leven, eten en bewegen is al sinds de jaren ’70 toen men begon met joggen, aerobics en biologisch voedsel, onverminderd groot. Die belangstelling voor de invloed die de eigen leefwijze heeft op de gezondheid, is momenteel zelfs groter dan ooit.

  2. Mensen zijn zelfbewuster en mondiger geworden als het gaat om hun eigen gezondheid en de behandeling van hun lichaam en hun geest. Blind vertrouwen op de arts is niet meer van deze tijd en dat zorgt ervoor dat mensen op zoek gaan naar alternatieven.

  3. Bovendien hebben alternatieve behandelaars in de regel aanzienlijk meer tijd voor de patiënt. De aandacht die mensen krijgen van een alternatieve therapeut is zeker een niet te onderschatten factor in het succes van alternatieve geneeswijzen.

  Het aanbod in alternatieve geneeswijzen is enorm en de diversiteit in alternatieve behandelingen is gigantisch. Een aantal alternatieve geneeswijzen is bij het grote publiek wel bekend, waarbij homeopathie waarschijnlijk de bekendste en meest toegepaste alternatieve behandelingsvorm is.

  Maar er zijn tal van behandelingsvormen die tot de alternatieve geneeswijzen gerekend worden, die niet zo algemeen bekend zijn.

  Op deze Alternatieve Geneeswijzen Gids willen we compleet zijn, zonder de illusie te hebben dat we volledig zijn.

  Ik wens u veel nut van de informatie die u hier aangeboden wordt.

  Ronald Genders
  Directeur Healthy Advertising & Alternatieve Geneeswijzen Gids

 • Welke alternatieve geneeswijzen zijn in ons land het meest bekend?

  Het terrein van de alternatieve geneeswijzen is enorm groot. Zo behoren homeopathie en Chinese Traditionele Geneeskunde tot de alternatieve geneeswijzen, maar ook sjamanisme en gebedsgenezing.

  In Nederland zijn de meest gepraktiseerde alternatieve geneeswijzen:

  Maar dit zijn slechts 6 voorbeelden uit een heel scala aan alternatieve geneeskundige behandelingen.

 • Wanneer valt een behandeling of therapie onder alternatieve geneeswijzen?

  Alle geneeswijzen en behandelingen die niet wettelijk beschermd en erkend zijn, zijn in feite verboden. Maar in de praktijk worden deze alternatieve behandelingen en therapieën door de wetgever gedoogd.

  Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw zijn zeer veel alternatieve geneeswijzen volledig geaccepteerd, ook door de reguliere geneeskunde.

 • Wat is het grootste verschil tussen de reguliere geneeskunde en alternatieve geneeswijzen?

  De reguliere geneeskunde is gebaseerd op wetenschappelijk klinisch onderzoek, compleet met een controle-groep en een “dubbel-blind” – onderzoek.

  Dit soort onderzoeken ontbreken bij de meeste alternatieve geneeswijzen, waardoor hun werking strikt genomen niet wetenschappelijk is aangetoond. Dit zegt uiteraard niets over de effectiviteit van alternatieve therapieën, maar alles over de criteria die in de reguliere medische wetenschap gehanteerd worden.

  In het algemeen gaat de reguliere geneeskunde uit van het behandelen van de klacht en gaat de alternatieve geneeskunde uit van het wegnemen van de oorzaak.

 • Voor wie zijn alternatieve geneeswijzen geschikt?

  Dat hangt enigszins af van de alternatieve therapie, maar in principe zijn alternatieve geneeswijzen zeer laagdrempelig en daarmee geschikt voor nagenoeg iedereen. Dat heeft ook te maken met het feit dat men meestal een alternatieve behandeling kiest die als aanvulling op andere behandelingen wordt toegepast.

  Een alternatieve therapie staat zelden op zichzelf. Bovendien kan de patiënt zelf kiezen welke therapie het beste bij hem of haar past.

 • Waarom zijn alternatieve geneeswijzen zo populair in de huidige samenleving?

  De moderne consument is steeds mondiger geworden. Men komt sneller zelf in actie als er iets mis is. De reguliere geneeskunde heeft lang niet altijd alle antwoorden en dan kan een alternatieve therapie uitkomst bieden.

  Bovendien hebben veel mensen de ervaring dat een alternatieve therapeut meer tijd neemt voor de patiënt en dieper graaft om bij de oorzaak van een probleem te komen. Die aandacht kan op zich al een positieve impuls geven aan het genezingsproces.

 • Waar komen alternatieve geneeswijzen vandaan?

  Het woord “alternatief” geeft al aan dat er ook “gangbare” of “wetenschappelijk geaccepteerde” geneeswijzen zijn.

  Dat laatste is het geval sinds 1865, toen de Wet op de Uitoefening der Geneeskunst van Thorbecke werd ingevoerd. Vanaf die tijd genieten medici die een universitaire studie geneeskunde afgesloten hebben wettelijke bescherming. Dat geldt ook voor de beroepen die deze medici uitoefenen.